Algemeen

 

MPC Sint-Franciscus heeft meer dan 80 jaar ervaring in het begeleiden van personen met een mentale handicap.

Binnen ons bestaande aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen willen we een nieuw aanbod bieden voor budgethouders:

• Met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) van het VAPH.

• Die een PersoonsGebonden Budget (PGB) van het VAPH hebben.

• Die op een of andere wijze over een budget beschikken waarmee ze op onze dienstverlening een beroep wensen te doen.


Deze vorm van hulpverlening (PAB) betekent immers een grotere stap naar zelfstandig leven en sociale integratie wat we binnen onze voorziening alleen maar kunnen toejuichen.
De zorgvraag en de regie ligt immers in handen van de persoon met een handicap of zijn wettelijk vertegenwoordiger. Echter, het vinden van de juiste assistent, het optimaal besteden van het (PAB-) budget alsook het opnemen van het werkgeverschap zijn geen eenvoudige zaken.

Als voorziening willen we u helpen bij het dragen van deze verantwoordelijkheden. Dit zowel op administratief vlak als op ondersteunend vlak naar zowel assistent als budgethouder toe. Wij willen onze expertise ten dienste stellen door samen met u op zoek te gaan naar de optimale besteding van uw (toekomstig) budget, naar een geschikte assistent en het administratieve werkgeverschap van u over te nemen.